شاهرخ محمدی

دکترای برنامه ریزی درسی و دبیر آموزش وپرورش با 28سال سابقه کار در هر سه مقطع تحصیلی، تدریس در دانشگاههای فرهنگیان -آزادوپیام نور ، دارای 22مقاله در همایش های ملی وبین المللی ، عضو هیئت علمی و هیئت داوران ده کنفرانس ملی وبین المللی وعضویت در 8انجمن علمی آموزشی

سوابق تحصیلی

دکتری علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

موسسه/دانشگاه: علوم تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه شهید رجایی تهران

کارشناسی علوم تربیتی

گرایش امور تربیتی

موسسه/دانشگاه: ضمن خدمت فرهنگیان

کارشناسی زبان انگلیسی

گرایش زبان وادبیات انگلیسی

کاردانی علوم تربیتی

گرایش پرورشی

موسسه/دانشگاه: تربیت معلم

مهارت‌ها

مدرس آموزش خانواده

100%

مشاور تحصیلی

100%

سابقه برگزاری چندین همایش بعنوان عضو هیئت علمی ودا

100%

تدریس دروس تخصصی مرتبط با گروه برنامه ریزی درسی وآ

100%

مدرس کشوری دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

100%

داور استانی جشنواره روش های تدریس برتر در 4سال گذش

100%

داور استانی جشنواره خوارزمی 3 سال اخیر

100%

سوابق شغلی

مدرس

دانشگاه: دانشگاه فرهنگیان-پیام نور وآزاد

رئیس شعبه

سازمان/نهاد: شورای حل اختلاف

رئیس اداره

سازمان/نهاد: سازمان دانش آموزی

دبیر

مدرسه: آموزش وپرورش

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

40%

عربی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

60%

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

تربیت معلم وانتخاب دانش برنامه درسی(با حضور پرفسور فتر از آفریقای جنوبی)

موسسه: انجمن علمی آموزش وپرورش تطبیقی ایران

scientific writing3- نگارش علمی(مقاله)

موسسه: مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تحلیل محتوای برنامه درسی به منظور استفاده معلمان در طراحی آموزشی

موسسه: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دانشگاه تربیت معلم تهران

نرم افزار های تولید محتوای آنلاین(adobe presenter,ispring presenter

موسسه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی

موسسه: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دانشگاه مازندران

شیوه های پژوهش کیفی در علوم تربیتی

موسسه: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دانشگاه مازندران

اصول و روش های تدریس الکترونیکی

موسسه: دانشگاه علم وصنعت

پروپوزال نویسی

موسسه: انجمن مدیریت آموزشی ایران

نقد وبررسی آموزش وپرورش آمریکا

موسسه: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویکرد رجیو امیلیا در مهد وپیش دبستانی

موسسه: دانشگاه خوارزمی تهران

تفسیر نقاشی کودکان

موسسه: انجمن روانشناسی ایران

تربیت جنسی کودکان

موسسه: انجمن روانشناسی ایران

آشنایی با نظام آموزشی کشورهای اسکاندیناوی(فنلاند وسوئد)

موسسه: دانشگاه خوارزمی تهران(پرفسور دلفی)

تربیت معلم در اسپانیا(با حضور پرفسور هاویر بارکین ریوز از اسپانیا)

موسسه: انجمن علمی آموزش وپرورش تطبیقی ایران

شیوه نگارش وطراحی پوستر علمی

موسسه: پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران

افتخارات

معلم نمونه استان

تحقیقات

مقاله: اخلاق ومنش فرهنگی معلمان

ناشر: جشنواره مرکز علمی پژوهشی فرهنگیان کشور

مقاله: تأثیر هوش هیجانی بر مدیریت سازمانی

ناشر: اولین کنفرانس بین المللی آموزش وپرورش تطبیقی

مقاله: بررسی تأثیر کارورزی بر فکورانه عمل نمودن دانشجو معلمان پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

ناشر: اولین کنفرانس بین المللی آموزش وپرورش تطبیقی

مقاله: تأثیر درس پژوهی بر تفکر انتقادی دانشجو معلمان پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

ناشر: اولین کنفرانس بین المللی آموزش وپرورش تطبیقی

مقاله: سبک های یادگیری دانشجو معلمان پردیش شهید صدوقی کرمانشاه

ناشر: اولین کنفرانس بین المللی آموزش وپرورش تطبیقی

مقاله: اهمیت مطالعه تجارب معلمان ژرف نگر با روش روایت نگری

ناشر: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین پژوهشی در علوم انسانی مالزی

مقاله: برسی رابطه بین شیوه فرزند پروری با میزان سازگاری اجتماعی وخود کارآمدی

ناشر: کنگره سراسری روانشناسی خانواده کرمانشاه

مقاله: تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه هشتم بر اساس تکنیک ویلیام رومی

ناشر: دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی وعلوم رفتاری

مقاله: واکاوی نظریه ارتباط گرایی زیمنس

ناشر: دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی وعلوم رفتاری

مقاله: اخلاق ومنش فرهنگی معلمان

ناشر: جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان کشور

توضیحات: مقاله منتخب همایش وارائه بصورت سخنرانی

مقاله: خوانشی بر اندیشه‌‌ی فلسفی و دیدگاه‌ تربیتی الفرد نورث وایتهد

ناشر: پنجمین همایش بین المللی مطالعات علوم رفتاری(گرجستان)

توضیحات: گرجستان

مقاله: بررسي چالش ها وفرصت هاي اجراي برنامه درسي تربيت معلم به شيوه آموزش از راه دور از ديدگاه دانشجويان واساتيد مراكز تربيت معلم استان كرمانشاه

ناشر: دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

توضیحات: ارائه بصورت سخنرانی

مقاله: امكان سنجي اجراي آموزش هاي الكترونيكي در آموزش متوسطه

ناشر: دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

توضیحات: ارائه بصورت سخنرانی

مقاله: بررسي نگرش دانشجو معلمان تربيت معلم شهيد مطهري كرمانشاه درباره عوامل موثر بر بهبود كيفيت آموزشي دوره

ناشر: دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

توضیحات: ارائه بصورت سخنرانی

مقاله: چالش های اجرای آموزش های الکترونیکی

ناشر: همایش کاربست یافته های پژوهشی در حوزه آموزشی

مقاله: بررسی چالش های طراحی تولید واجرای آموزش های الکترونیکی

ناشر: سومین همایش ملي كاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي

مقاله: تحولات جهانی قرن21 چالش های پیش رو وضرورت استفاده از فرایند پژوهش محور

ناشر: نهمین همایش علمی سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی (تبریز)

مقاله: مبانی تدوین اهداف در محتوای آموزشی کشور

ناشر: همایش علمی برنامه درسی ملی

مقاله: آسیب شناسی اجرای برنامه درسی ملی

ناشر: همایش علمی برنامه درسی ملی

مقاله: موانع اجرای برنامه درسی

ناشر: اولین همایش روش های نوین آموزشی

مقاله: نقش فرهنگ در برنامه درسی

ناشر: اولین همایش ملی مدیریت آموزش

کتاب: امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی

ناشر: آرنا

مقاله: نقش بازی در فرایند رشد ویادگیری

ناشر: اولین همایش روش های نوین آموزشی

پایان نامه: مطالعه تجارب ژرف نگری در میان معلمان متخصص دوره ی ابتدایی وارائه الگویی برای توسعه این شایستگی در دانشجو معلمان

پایان نامه: امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در مقطع متوسطه

تماس با من